На Меча поляна в подножието на връх Мальовица. Ден за обучение в туристически умения – бивакуване в планината, изпитание на бързината, ловкостта, сръчността и екипността в групата.