На 7 и 8 май 2011 г. се проведе традиционния пролетен семинар на ТД „Трапезица 1902“ за учителите-туристи от Велико Търново.

Обучителни дейности в района на хижа „Паскал“, обсъждане плана на Комисията за ученически туризъм през настоящата година и преход по атрактивен маршрут в Централен Балкан бяха сред акцентите в програмата на семинара.

Организатор на проявата е Мила Велчева, председател на Комисията за ученически туризъм при ТД „Трапезица 1902“, а водачи – Иван Мешеков и Саша Димова от Училищен клуб по туризъм „ТУР-2000“ при ОУ „Велико Търново“.

Мила Велчева