Туристическо Дружество „Трапезица 1902“ проведе традиционния си поход за Националния празник Трети март.

В инициативата се вкрючиха близо 40 туристи, които осъществиха преход от връх Шипка до хижите „Узана“, „Партизанска“, „Мазалат“, „Тъжа“ и до село Острец.