На 22 и 23 януари 2011 година Училищният клуб по туризъм „ТУР-2000“ проведе с учители-туристи двудневен практически семинар на тема „Поход при зимни условия“.

Под ръководството на планинските водачи Иван Мешеков и Саша Димова – учители в ОУ „Бачо Киро“, участниците преминаха по маршрута Велико Търново – гара Кръстец – връх Кръстец – хижа „Ивайло“ и се запознаха с природни и културни забележителности в района на Природен парк „Българка“.

Гост на семинара бе Ани Павлова, старши експерт в Регионален инспекторат по образованието, гр. Велико Търново.

Мила Велчева