В седмицата 2–7 ноември 2009 г. група от 49 молдовски преподаватели и ученици посети Велико Търново. Настанени бяха в Туристически комплекс “Момина крепост”, в местността Ксилифор. Гостите са от Кишинев и болшинството от тях са образователни експерти, директори на училища, лицеи и детски градини. Пребиваването им се осъществи със съдействието на “Ученически отдих и спорт” – Добрич в лицето на г-н Любомир Сивков и департамента по образованието в гр. Кишинев.

Ръководители на групата бяха Наталия Страженко и Татяна Побега, представители на Главното управление на младежта и спорта в Кишинев.

В залата на Комплекса г-н Л. Сивков запозна гостите с историята и забележителностите на България от, а по-късно гл. асистент Светослав Сивков им разкри възможностите, които предлага ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Същата вечер беше представена и музейната сбирка на Туристическо дружество “Трапезица-1902” – “Туризъм и туристически спортове” от Секретаря на дружеството г-н Георги Димитров и г-жа Илияна Петрова – член на УС.

В следващите дни предстоеше богата програма. Визитата им беше свързана и с обмяната на опит с българските детски градини и училища, чиито посещения бяха организирани от г-жа Марияна Георгиева, представител на Ресурен център – Велико Търново. Гостите намериха радушен прием в ОДЗ “Ален мак” и ОУ “Бачо Киро”, където се запознаха с организацията и средата на обучението по групи. В училището се запознаха с учебната база, дейности и постижения на учениците в различни конкурси и олимпиади, като бе отделено и внимание на проекти, по които е работил колективът.

Молдовските дейци на образованието участваха и в семинар, свързан с подготовката на европейски образователни проекти. Техен основен обучител беше г-жа Марияна Георгиева.

В наситената програма се намери време и за развлечения. Илияна Петрова запозна гостите ни с историята и забележителностите на старопрестолния град, Габрово, ЕМО “Етъра” и Дряновския манастир.

Пребиваването им завърши с прощална вечер, на която Наталия Страженко връчи дипломи на отличилите се успешно в завършилия семинар и с надеждата за бъдещо по-обширно съвместно сътрудничество.