На 3 октомври 2009 година се проведе вторият етап на кампанията “Движи се и победи – есен 2009”. По маршрутите до местността „Сини вир” преминаха общо 135 души, в т. ч. и 5 семейства.

Най-малкият регистриран участник във втория поход е Акиде Севджанова на 7 години, а най-възрастният – Йордан Нейков на 79 години.
Най-голяма активност във втория маршрут на кампанията проявиха учениците от ОУ “Христо Ботев” със 70 регистрирани участника.