На 15 и 16 ноември 2008 година 26 учители – ръководители на туристическа дейност в осем великотърновски училища (ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Бачо Киро”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, Хуманитарна гимназия, Природоматематическа гимназия, ПГСАГ „А. С. Попов”, СОУ „Вела Благоева”, Дом за деца „Пеню и Мария Велкови”) проведоха традиционния си есенен обучителен семинар по маршрут Велико Търново – с. Мийковци – хижа Чумерна – гр. Елена – Велико Търново. Подходящите метеорологични условия, добрата предварителна организация и позитивната нагласа на всички участници допринесоха за изпълнението на предвидената обучителна програма, включваща: запознаване с туристическите маршрути в Елено-Твърдишката планина, интерактивни игри за формиране на екипи при провеждане на организиран ученически отдих, информация за културно-исторически обекти в гр. Елена, проект за календарен план за 2009 г. на Комисията за ученически туризъм при ТД „Трапезица-1902”.

Водена от Станчо Русев (председател на Клуба по пешеходен туризъм) и Виолета Богданова (Алпийски клуб „Трапезица-1957”), групата изкачи връх Чумерна (1536 м.). Проявата на великотърновските учители уважиха с присъствието си Паскал Паскалев – председател на туристическото дружество и Николай Терзиев – член на Управителния съвет и председател на Клуба по ски-туризъм.

Мила Велчева – председател на Комисията за ученически туризъм