На 18 октомври 2008 година се проведе третият етап на есенната кампания “Движи се и победи”.

По маршрутите до с. Арбанаси преминаха общо 332 души, в т. ч. и 5 семейства. Най-малкият регистриран участник в третия поход е Александър Блажев на 7 години и 4 месеца, а най-възрастният – Славка Иванова на 88 години и 8 месеца.

От общините Велико Търново и Горна Оряховица взеха участие ученици и преподаватели от девет училища. Най-голяма активност в третия маршрут на кампанията проявиха учениците от ОУ “Бачо Киро” с 56 регистрирани участника.

На 24.10.2008 ще се теглят наградите за участниците и ще се връчат грамоти в отделните категории на кампанията.

РИОКОЗ – Велико Търново