Тридесет и шест ученици от великотърновската Природоматематическа гимназия „Васил Друмев” и СОУ „Иван Момчилов” – гр. Елена летуваха организирано в Стара планина от 20 до 26 август 2008 г.

Ръководители на групата по маршрута Велико Търново – Карлово (Въжен град) – х. „Добрила” – вр. Амбарица – Кралимаркова дупка (природен феномен) – х. „Дерменка” - природен резерват Стенето – Беклемето – с. Чифлика – Велико Търново бяха Виолета Богданова и Соня Гавраилова – планински водачи и инструктори към ТД „Трапезица-1902”.

Наред с туристическите преходи, в разнообразната програма на екскурзионното летуване бяха включени елементи на обучение сред природата по темите Опазване на природата и безопасно общуване с нея, Оказване на първа помощ, Ориентиране по местни признаци и компас, Защитени растителни и животински видове.

Мила Велчева