От 13 до 15 юни 2008 г. двадесет и осем туристи – членове на Клуба по пешеходен туризъм при ТД „Трапезица – 1902” проведоха своя традиционен поход с изкачване на старопланинския първенец – връх Ботев. Ръководството на проявата включваше: Станчо Русев (ръководител, председател на КПТ); Бранимир Рибаров (водач); Станимир Станчев (спасител).

В рамките на предвидената програма и независимо от капризите на променливото време, групата успешно премина планирания маршрут „Априлци – х. „Мандрата” – връх Ботев – заслон „Ботев” – х. „Плевен”.