На 11 април група от 30 туристи се придвижиха за около 4 часа от м. Паниците до х. „Рай“.

На другия ден част от тях изкачиха вр. Ботев, а други – вр. Калоферски купен. На хижа „Рай“ заедно с туристи от Стара Загора, Русе и Калофер те прекараха една от прекрасните вечери на приятелството в планината.

По обратния път великотърновските туристи посетиха Калоферския манастир и екопътеката „Бялата река“.