18 участници, като 8 от тях са от новозавършения курс за начална подготовка.

При добро веме и зимни условия изминаха разстоянието за около 9 часа.