Клубът по пешеходен туризъм към Туристическо дружество „Трапезица 1902“ проведе традиционния си зимен поход до хижа „Паскал“ в Златишко-Тетевенския дял на Средна Стара планина.

Група от 20 планинари, при нормални зимни условия, изкачи връх Паскал (2029 м). Част от групата слезе и до хижа „Свищиплаз“. В хижа „Паскал“ се срещнаха туристи от Пирдоп, Панагюрище и София. Обмениха се много идеи за бъдещи туристически прояви.