Третият етап на кампанията „Движи се и победи – есен 2007” бе отбелязан на 20 октомври 2007 г. с преминаване на пешеходни маршрути през местността Ксилифор, с. Арбанаси и с. Шереметя до крайния пункт – Петропавловски манастир. Сред учениците най-активни бяха участниците от Основно училище „Христо Ботев” – Велико Търново, чийто представител Александър Рашков – 9 годишен е регистриран като най-малък участник.

При официалното отчитане и закриване на кампанията в РИОКОЗ на 25 октомври от 11.00 часа, в присъствието на организаторите и участници от най-активно представилите се училища, чрез жребий ще бъдат разпределени 11 награди между онези, преминали най-малко два от обявените три маршрута за периода 29 септември – 20 октомври 2007 г.

Мила Велчева