На 15 април петима алпинисти от клуба проведоха поход по маршрут село Острец - паментик на Цанко Дюстабанов - връх Марагидик - хижа "Тъжа" - село Острец. Те посветиха проявата на 50-годишнината от създаването на Алпийски клуб "Трапезица" - Велико Търново.