Председател: Паскал Паскалев - 0896697200

Заместник-председател: Пламен Кънчев

Главен секретар: Георги Димитров - 0896647778

Членове:

  • Станчо Русев
  • Йордан Грозданов
  • Мила Велчева
  • Александър Апостолов
  • Илияна Петрова
  • Тошко Рачев
  • арх. Иво Терзийски
  • Боян Димов
  • Милена Дамянова