Ние сме наследници на богата история и

се гордеем с нея

В началото на 1902 година Александър Теодоров - Балан, председател на Българското туристическо дружество, се обръща към Моско Москов с молба за съдейства за учредяване на "туристическа задруга" във Велико Търново. Моско Москов се отзовава с готовност на поканата. На 2 март 1902 година той свиква първото подготвително събрание в салона на читалище "Надежда". На него писъстват около 50 любители на природата и родния град - учители, чиновници, общественици.

На 17 март 1902 година в дома на адвоката Михаил Сребров на ул. "Читалищна" 12 се провежда втора среща, която се счита за Учредителна, тъй като на нея се избира първото настоятелство на туристическото дружество и се обсъжда и приема проектоустава. На 9 май 1902 г. се свиква общо събрание, на което се приема името на дружеството - "Трапезица". Мотивът за това е, че на историческия хълм вече са направени първите разкопки, открити са основите на 17 църкви и хълмът е атрактивен за туристически посещения. Няколка месеца след основаването си, Туристическо дружество "Трапезица" става домакин на Втория туристически събор. Още същата година то посреща и първия чуждестранен турист - французин.

От 1954 година, когато търновци провеждат първото в страната ученическо състезание по ориентиране, до днес - Велико Търново е сред най-активните в развитието и практикуването на спортното ориентиране.

Разнообразна и богата е дейността на алпинистите. През 1985 г. Алпинистите от туристическо дружество “Трапезица – 1902” в чест на 800 годишнина от провъзгласяването на Търновград за столица на Второто българско царство, провеждат успешна експедиция до най-високия връх – Гармо – 7495 метра, в планината Памир по северния гребен с пет изкачвания. Петър Панайотов стъпва на връх Анапурна – 8201 метра, в рамките на националната експедиция през 1989 година.

Още с появата на Скалното катерене като спорт в България, туристическо дружество Трапезица полага грижи за неговото развитие в региона, за да се стигне до днешното модерно спортно и състезателно катерене. Признание за това е гласуваното доверие за домакинство и провеждането на Световната купа по състезателно кателене за мъже и жени в района на манастира Света Троица. През 2002 година във Велико Търново се провежда изключително успешно третия кръг от Европейската купа по състезателно катерене в дисциплините скорост и трудност за девойки и младежи до 19 години. Провеждането на кръгове от Световната купа във Велико Търново стана традиция и през следващите години.

През 2003 г. Туристическо дружество "Трапезица 1902” е домакин на Световно първенство по състезателно катерене за девойки и младежи от 14 до 19 години, а Дворецът на културата и спорта “Васил Левски” във Велико Търново с построената си през 2002 година катерачна стена, става притегателен център за състезателите по този спорт от цял свят.

Днес туристическо дружество “Трапезица 1902” заема важно място в живота на града. Неговият девиз “Живейте пълноценно” обединява любителите на пешеходния, водния, коло- и ски- туризма, алпинизма, ски-алпинизма, спортното катерене на скали и изкуствени стени, оринтирането и ски-ориентирането, художествената самодейност на туристическа тема.

Важно място в дейността на туристическото дружество заема работата с младите хора. Създадени са туристически клубове в училищата, организират се походи и туристически лагери, предлагат се компетентни знания от квалифицирани туристически водачи, треньори, инструктори и съдии по спортно-туристическите дисциплини за туризма, катеренето, природата и нейното опазване, за оцеляването при трудни условия. Ето защо грижите за крайградската туристическа зона и маркирането на туристически пътеки за пешеходен и колоездачен туризъм са съществена част от дейността на дружеството.

Богатата многовековна история на Велико Търново и региона, традициите на този невероятен, божествен град, живеят пълноценно и в днешния ден.

Румяна Николова

Свързани новини