Протокол от общото (делегатско) отчетно-изборно събрание 2015 г.