Основаното през 1902 г. туристическо дружество "Трапезица" заема съществено място в обществения и културния живот на Велико Търново. Повече от век неговата активна и многостранна дейност е свързана с благоустройството на града и околностите, поддържането на историческите паметници, тяхното популяризиране и създаването на благоприятни условия за пребиваване на българските и чуждестранните гости.

В резултат на ползотворното сътрудничество с общината, местния гарнизон и всички патриотични, културно-просветни, благотворителни и спортни дружества и организации, ТД "Трапезица" има много голям принос за превръщането на Велико Търново в любимо място за живеене и в желана туристическа дестинация от европейски тип.

От създаването си през 1902 година до фаталната 1944 г. Туристическото дружество провежда редица благотворителни инициативи.

На 13 декември 1903 г. Настоятелството на туристическо дружество "Трапезица" за пръв път кани гражданите на Велико Търново на Благотворителен бал в салона на читалище "Надежда". Събраните средства в размер на 173.85 лв. са използвани за благоустрояване и залесяване в района на Руския паментик на Света гора.

Зимното тържество се превръща в престижно и очаквано с нетърпение и радост светско събитие – превръща се в традиция и емблема на културния живот във Велико Търново, а дарените средства се оползотворяват за различни благородни инициативи. През 1905 г. с парите от благотворителния бал се залесява поречието на река Янтра с тополи и орехови дръвчета, през 1906 г. – за отпечатване на първия туристически Пътеводител на Велико Търново и региона, подготвен от Туристическото дружество. През 1914 г. парите са помогнали за възстановяването на разрушения от земетресението през 1913 г. туристическа хижа на Царевец.

22 август 1907 г. излиза от печат "Пътеводител на Велико Търново" – модерно, съобразено с европейските тенденции в този жанр издание. Обнародването му става факт благодарение на дарителския жест на Търновския окръжен съвет – 1000 лв., на Общинския съвет – 400 лв., на княз Фердинанд І Сакскобургготски, както и на неуморимите дейци на туристическото дело Леон Филипов, Димитър Багрилов, инж. Христо Сапаров, арх. Георги Козаров, Петър Тереев, Екатерина Минчева и др.

Настоятелството на туристическото дружество взема родолюбивото решение средствата от продажбата на Пътеводителя да се използват за строеж на Първата туристическа хижа на хълма Царевец, а 300 лв. да се дарят за построяването на хижа "Чумерна".

На 25 август 1911 г. започва строежът на първата туристическа хижа в България. Хижата е официално открита на 24 май 1922 г. на Петнадесетия национален туристически събор. Заедно с решението през 1910 г. да се дари мястото на Царевец за построяване на хижата, княз Фердинанд І дарява и 500 лева с пожелание "дружеството да работи все така усърдно за запазване на търновските старини, които трябва да бъдат скъпи за всеки българин". Неговият жест е последван от Великотърновската окръжна постоянна комисия – 1000 лв., от Общинския съвет – 500 лв., от местния гарнизон, Военната болница, редица известни и уважавани интелектуалци, лекари, банкери и частни лица, обявени от Настоятелството за дарителни членове.

На 13 май 1934 г. оперната прима Христина Морфова, която е от стар великотърновски род, изнася благотворителен концерт на открито пред туристическата хижа на Царевец и предоставя хонорара си за осъществяване на родолюбивите начинания на ТД "Трапезица".

Румяна Николова

Свързани новини