На 14 и 15 октомври, учители, членове на Туристическо дружество „Трапезица-1902“ и приятели проведоха своя традиционен семинар. Два незабравими дни сред есенната прелест на Природен парк „Българка“ и вечер на приятелството в обновената едноименна хижа в Тревненския дял на Стара планина.