След проведените 11 младежки скулптурни колонни на Ксилифор, през тази година организаторите надградиха пленера с участието и на живописци. Бяха поканени и представители от университетите в Букурещ, Ниш и НХА - София. Осем скулптори и осем живописци се вдъхновяваха от досегашните реализирани творби, като на 8.07.2023 г. представиха и своите.

Общо бяха направени - 9 скулптури и 18 живописни картини.

 

RADU CIURARIU - “Veliko Tarnovo” / „Room with a view”

 

MIHAI-CATALIN BURTEA - “Straight line in space” - дърво и метал

 

ДУШАН МИЛОШЕВИЧ - „Motherhood” / “Livelihood” / “Redemption” / “Motion”

 

ДИЛЯН ГРОЗДАНОВ ТОДОРОВ - „Чапла“ – дърво

 

НИКОЛА НИКОЛАЕВ АНАСТАСОВ - „Съгледвачи“ – дърво

 

МАРТИН ПАВЛОВ ПАСКАЛЕВ - „Симфония“ – дърво

 

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА БОНЕВА - „Human” – дърво

 

ЛУБИЦА НЕДЕЛКОВИЧ - „Велико Търново“ / „Велико Търново“ / „Патриаршията“

 

АНДРЕА ДИЛЯНОВА АТАНАСОВА - „Впечатления“ / „Усещания“ / „Елементи“ / „Гледки“

 

ЕКАТЕРИНА-МАРИЯ ПЕТРОС МИТКОС - „Ендемит“ / „Суета /Vanity/” / Имаш поща“

 

МИЛА ИВАНОВА ВЕСЕЛИНОВА - „Ден“/ „Нощ“

 

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КОНДОВ - „Вдъхновение“ – стъкло

 

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЧЕМБЕРСКИ – „Отражения“ – камък

 

СЕРГЕЙ ВЕНЕЛИНОВ ПЕЧИНОВ - „ Музикант “ – дърво

 

ДИЛЯН ГРОЗДАНОВ ТОДОРОВ И ЛУБИЦА НЕДЕЛКОВИЧ – „Бухал“ – дърво

 

НИКОЛА АТАНАСОВ, МАРТИН ПАСКАЛЕВ, ГЕРГАНА БОНЕВА И ВЕНКО ТОНКОВ -"Пейка"

 

Ръководител на катедра скулптура - доц. Георги Минчев, а ръководител на живописците беше гл.ас. Пламен Кондов

С провеждането на пленера се осъществи една от главните цели, а именно да направим Велико Търново средище на културни събития с национално и международно значение, столица на младежкото изкуство. Туристическо дружество "Трапезица - 1902" винаги е било фокусирано в идеята парк Ксилифор да се превърне в център за екологичен, културен и спортно - атракционен туризъм. 

Крайни ползватели на дейностите по проекта и неговите резултати е широка група от хора от различни възрасти, образование, професионални интереси и местоживеене. Творбите са открити в парк Ксилифор.

 

Проектът е осъществен по програма "Култура" и е включен в Календара на културните събития на Община Велико Търново.