Днес за първи път в парк Ксилифор се проведе фестивалът „Горска фолклория“.

Благотворителната кауза на събитието беше в полза на ЦНСТ I и ЦНСТ II, като средствата, които се събраха бяха 1110.00 лв.

Съставите, които взеха участие са:

  1. Фолклорен клуб „Хоро“, гр. Велико Търново с ръководител Петър Петров;
  2. Фолклорен танцов състав „Пчелина“ при НЧ „Просвета 1904“, с. Пчелище, община Велико Търново;
  3. Иван Емилов Кедиков – акордеон от СУ „Емилиян Станев“ с ръководител Станимир Демирев;
  4. Станимир Димитров Гавраилов – акордеон от СУ „Емилиян Станев“ с ръководител Станимир Демирев;
  5. Детска фолклорна група към ЦНСТ I и ЦНСТ II – „Китчица“;
  6. Детска група при танцов клуб „Боляри“ с ръководител Галина Бартолова;
  7. Станимир Цонков – индивидуален изпълнител;
  8. Клуб за народни хора „Фолклорен извор“, с. Царевец , обища Свищов с ръководител Светлана Христова;
  9. Клуб по български народни танци „БелоногА“ – гр. Велико Търново с ръководител Полина Нейкова;
  10. Станимир Иванов – индивидуален изпълнител.

БЛАГОДАРИМ на всички дарители, партньори, приятели!