Клуб на туриститите ветерани към Дружеството, оказа своята почит с поклон пред костите на загиналите четници в Дряновската епопея април – май 1876 г.

Беседа: Елисавета Димитрова