Във връзка със създалата се епидемиологична ситуация с разпостранението на COVID – 19 и със заповед на министъра на здравеопазването с № РД – 01-124/13.03.2020 г., Отлага провеждането на Общото /делегатско/ отчетно събрание, предвидено за 26.03.2020 г. от 18:30 часа в ТУЦ „Момина крепост" .

Ще получите инфорамция за нова дата за провеждане на отчетното събрание.

Председател на ТД „Трапезица - 1902" - Паскал Паскалев