Във връзка с превенция на разпространението на заболяването коронавирус COVID-19, Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед на кмета на В. Търново, се преустановява провеждането на културни мероприятия, както и масови мероприятия, до второ нареждане.