На 27 и 28 април 2012 г. в София се проведе 49-тия конгрес на Българския туристически съюз, работната програма на който включваше и избор на ново ръководство и управителни органи.

За Председател на БТС бе преизбран Костадин Стоянов Паскалев. В Управителния съвет на съюза за трети пореден мандат бе избран Паскал Паскалев Паскалев, председател на ТД „Трапезица 1902“, Велико Търново, а в Инспектората на БТС – Георги Николов, председател на ТД „Камъка“, Горна Оряховица.