Четиридесет туристи от Клуба по пешеходен туризъм посветиха своя проява на честване 100-годишнината на Независима България.

Групата, водена от Станчо Русев – председател на клуба, премина на от 20 до 22 септември 2008 г. старопланинския мaршрут Велико Търново – Троян – Рибарица - х. „Вежен” - х. „Козя стена” – Чифлик – Троян – Велико Търново.

Станчо Русев