УС на БТС проведе последното си за 2007 г. заседание на 15.12.2007 г. в комплекс “Момина крепост” - Ксилифор.

Като част от дневния ред, председателят на ТД "Трапезица 1902", Паскал Паскалев, представи пред членовете на Управителния съвет най-значимите постижения и инициативи на дружеството през последните години и Календарния план за 2008-ма.