English
 
<<< Търсене в сайта
"Живейте пълноценно" - девизът, който обединява няколко поколения любители на туризма, природата и историческото минало
 
УСТАВ НА ТД "ТРАПЕЗИЦА 1902"
Удостоверение за вписване на Туристическо дружество "Трапезица 1902" в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в полза на обществото
 
Повече от сто години от своето създаване Туристическото дружество развива активна обществена дейност, насочена към обединяването на всички свои членове и съмишленици около идеята за задълбочено познаване на природата, за нейното опазване, за развитието на туризма, туристическите спортове и художествената самодейност.
Туристическо дружество “Трапезица 1902” е утвърдено като най-значимата обществена организация в града и региона. Благодарение на мащабните проекти и домакинствата на национални и международни прояви за нас се заговори по света.
Сред безспорните предимства на Велико Търново като атрактивен туристически център е и разнообразието от възможности, които се предлагат на младите хора за образователно-възпитателни и спортно-туристически дейности сред природата, свързани с пълноценното общуване с нея.
Разширяване на информираността на учителите като организатори и ръководители на ученически отдих и туризъм е сред приоритетните дейности на ТД”Трапезица” .. В тази връзка, освен традиционно проведените обучителни семинари за учители в Стара планина и по южното Черноморие, дружеството беше и съорганизатор и домакин на Областен семинар за учители по физическо възпитание и спорт по проблемите на модулните часове по туризъм в училищата.
Считаме, че ученическите клубове имат както богат ресурс за повече и по-разнообразни инициативи, така и безрезервната подкрепа на всички останали клубове и на ръководството на дружеството за развитието на идеята, която обединява всички нас – създаване на умения, ценности и нагласи у младите хора по пътя на формирането им като личности, за които опазването, общуването сред и с природата е естествен стремеж и необходимост.
Проект: "Велико Търново – Ксилифор – Арбанаси – център за екологичен туризъм, пълноценен отдих, спорт и възпитание в любов към природата”, разработен от Петър Цонев, Илияна Петрова, Мария Георгиева, Благой Стефанов и координиран от Георги Димитров беше одобрен и финансиран от Министерството на околната среда и водите в сферата на екотуризма, чието развитие се предвижда в Общинската и Областната стратегии на Велико Търново.
Туристическо дружество “Трапезица-1902” пое задълженията си по реализацията на този Проект, да полага грижи за целия район и да поддържа съоръженията. Амбициите на Дружеството, обаче, не се изчерпват до тук. Идеите за по-нататъшното развитие на този природен дар за гражданите и гостите на Триградието - Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец - ще намерят реализация във времето, защото са посветени на най-съкровените послания за неразривна връзка между човека и природата.
Проектът обособи местността Ксилифор като място за туризъм и активен отдих и четири различни маршрута за подход към нея. Детските площадки за игра, съоръженията за развитие на физическите и волевите качества, местата за отдих с огнища и барбекюта са построени от безопасни и безвредни за околната среда, естествени материали.
Мероприятията по санирането на пречиствателните съоръжения доведоха до положителни промени по отношение на въздуха, водите, почвите и биологичното разнообразие.
Беше издадена брошура с описание на пешеходните маршрути, биологичното и растително разнообразие и богат снимков материал.
Многостранна е дейността на нашето Дружество. Целта ни е тя все повече да се разширява, за да намери всеки член удовлетворение от участието си в инициативите ни. Това изисква и повече усилия, трябва да преодоляваме всички проблеми по пътя си. Нашето предимство е в това, че имаме различни възможности, професии и интереси. Всеки един може да помогне в областта, в която е компетентен.
Български туристически съюз
   
Всички права запазени! All Rights Reserved © ТД "Трапезица 1902" Велико Търново
Webdesign and support Sunstorm studio