Пътуващ семинар на Комисията по ученически туризъм - ноември 2010 год.
На 6 и 7 ноември 35 учители от 9 учебни заведения във Велико Търново участваха в традиционния двудневен есенен семинар на Туристическо дружество „Трапезица-1902”. Проявата бе организирана от Мила Велчева, председател на Комисията за ученически туризъм при Дружеството и пом.-директор на ОУ „Бачо Киро”, а планински водачи и обучители бяха учителите от ОУ „Димитър Благоев” и ОУ „Бачо Киро” Виолета Богданова, Саша Димова и Иван Мешеков. Наред с прехода по маршрут Беклемето – хижа „Дерменка” в Централна Стара планина, обучителната програма на групата включваше и дискусия по практически аспекти на организацията и провеждането на туристически дейности с ученици – подбор и инструктаж на групата, екипировка и др., както и представяне на спортно-туристически игри, подходящи за обучението по Физическо възпитание и спорт – модул „Туризъм”. Участниците в семинара получиха дипляна с подробно описание на маршрути в Централен Балкан, подходящи за ексурзионно летуване с ученици от различни възрасти. (Текст – Мила Велчева) Вижте Програмата на семинара тук ...
Вижте още:
С ученици на Рила
   
Webdesign Sunstorm studio