С началото на ваканцията за децата, членове на училищните туристически клубове при Туристическо дружество „Трапезица-1902“ във Велико Търново започна и екскурзионното лято – 2010. Най-малките представители на Училищен клуб по туризъм „ТУР-2000“ при ОУ „Бачо Киро“ - първокласниците, вече почиваха, забавляваха се и придобиха първоначални туристически познания сред природата на Еленския Балкан, а третокласниците от клуб „Планинче“ при ОУ „Димитър Благоев“ - в Тревненския Балкан. Малките туристи от Велико Търново започнаха своето лято и с летни лагери в района на Узана и Троян. През следващата седмица ще се проведе екскурзионно летуване в Централен Балкан със сборна група от 32 петокласници и родители от туристическия клуб при ОУ „Бачо Киро“ по маршрут хижа „Русалка“ - хижа „Триглав“ - Хижа „Тъжа“ - кв. Острец (Априлци). С цел предварително опознаване на маршрута и повишаване на квалификацията си, този преход преминаха 22 учители-туристи, представители на деветте училищни туристически клубове в града по време на тазгодишния пролетен обучителен семинар, организиран от туристическото дружество. По време на петдневния поход в Стара планина, учениците-туристи ще се запознаят с природни забележителности в района, сред които – екопътека „Бабско пръскало“, водопадът Кадемлийско пръскало. Програмата включва и изкачаване на връх Марагидик в района на хижа „Тъжа“, игри за придобиване на туристически умения и сръности и др. Организатор и ръководител на групата е Саша Димова, начален учител, планински водач и секретар на Комисията за ученически туризъм при ТД „Трапезица-1902“. През лятото на 2009 година в Рила, в района на Седемте Рилски езера и Мальовица под нейно ръководство летуваха две групи ученици от В. Търново и една група с учители-туристи.(17 юни 2010, текст - Мила Велчева)
Снимки от екскурзионното летуване и Еленския Балкан
Летен лагер за първокласниците от УКТ "ТУР-2000" при ОУ "Бачо Киро" в Еленския Балкан
Екскурзионно летуване за петокласниците от УКТ "ТУР-2000" при ОУ "Бачо Киро" в Централна Стара планина. Ръководител и на двете летни прояви е Саша Димова - начален учител в училището, планински водач и секретар на Комисията за ученически туризъм при ТД "Трапезица-1902".
Вижте още:
Пътуващ семинар Пролет 2010 І Изкачване на връх Триглав І Летен лагер на Ксилифор
С ученици на Рила
    Интернет телевизия
Webdesign Sunstorm studio