Към началото І Повече за Клуба по пешеходен туризъм

Прояви на Клуба по пешеходен туризъм и туристически спортове

 януари – май 2010 година

 

Маршрут

Велико Търново - хижа „Паскал”

Време на провеждане

31.12.2009 – 01.01.2010

Група

14 туристи

Маршрут: Велико Търново – Берковца – хижа „Ком”- Клисурски манастир – Вършец – Враца – пещера „Леденика” - Велико Търново

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Плевен” – връх Ботев

Време на провеждане

01.01.2010 – 03.01.2010

Група

11 туристи

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Българка”

Време на провеждане

08.01.2010 – 10.01. 2010

Група

4 туристи

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Плевен”

Време на провеждане

08.01.2010 – 10.01. 2010

Група

4 туристи

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Грамадлива”

Време на провеждане

16.01.2010 – 17.01.2010

Група

6 туристи

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Мазалат” – връх Голям Кадемлия

Време на провеждане

16.01.2010 – 17.01.2010

Група

7 туристи

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Грамадлива”

Време на провеждане

23.01.2010 – 24.01.2010

Група

23 туристи

Ръководител / водач

Станчо Русев

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Паскал” – хижа „Планинска среща”

Време на провеждане

05.02.2010 – 07.02.2010

Група

24 туристи

Ръководител / водач

Станчо Русев

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Вежен”

Време на провеждане

20.02.2010 – 21.02.2010

Група

11 туристи

Ръководител / водач

Валентин Тотев

 

 

Маршрут

В. Т ърново – Узана – връх Исполин/ хижа „Мазалат”

В. Търново – х. „Тъжа” - Узана

Време на провеждане

27.02.2010 – 28.02.2010

Група

27 (КПТиТС)  / 13 (АК и Клуб по ски туризъм)

 

Маршрут

Велико Търново – хижа „Русалка”

Време на провеждане

20.03.2010  - 21.03.2010

Група

40 туристи

Ръководител / водач

Станчо Русев

 

Маршрут

Участие на КПТ и ТС в зимен траверс на АК „Трапезица-1957” Велико Търново – връх Ботев – заслон „Ботев” – хижа „Амбарица” – с. Черни Осъм – Велико Търново

Време на провеждане

27.03.2010 – 28.03.2010

Група

7 алпинисти / 5 туристи

Ръководител / водач

Петър  Петров – Майстора / Станчо Русев

 

Маршрут

Велико Търново – база „Плевен” – връх Ботев – база „Плевен”

Време на провеждане

09.04.2010 – 11.04.2010

Група

12 туристи

Ръководител / водач

Станчо Русев /Иван Мутафов

 

Маршрут

Зимно изкачване на връх Ботев

Велико Търново – хижа „Плевен” – връх Ботев

Време на провеждане

17.04.2010 – 18.04.2010

Група

25 туристи

Ръководител / водач

Станчо Русев

 

Маршрут

Велико Търново – Ивайловград – Любимец – Одрин – В. Търново

Време на провеждане

02.04. 2010 – 05.04.2010

Група

52 туристи

Ръководител / водач

Станчо Русев

 

Маршрут

Велико Търново – Земенски манастир – Кюстендил – планина Осогово – планина Беласица – Петрич - планина Славянка – хижа „Извора” – Мелник -  Велико Търново

Време на провеждане

02.04. 2010 – 05.04.2010

Група

52 туристи

Ръководител / водач

Станчо Русев

Велико Търново – Берковца – хижа „Ком”- Клисурски манастир – Вършец – Враца – пещера „Леденика” -  Велико Търново

Време на провеждане

22.05. 2010 – 24.05.2010

Група

26 туристи

Ръководител / водач

Станчо Русев

 

 
Към началото І Повече за Клуба по пешеходен туризъм