Turisti veterani 2017

20.01.2017 г. от 13:30 часа се проведе годишното отчетно събрание на клуба на туристите ветерани към ТД „Трапезица - 1902“ в салона на клуба на пенсионера „Втора младост“. Събранието беше проведено при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на Управителния и Контролния съвети за 2016 г. 2. Приемане на календарен план за дейността на клуба за 2017 г. 3. Избор на делегати за Делегатските събрания на ТД „Трапезица - 1902“ и БФТВ 4. Избор на член на УС на КТВ

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox