115 g

115 ГОДИНИ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ТРАПЕЗИЦА – 1902” ТРАДИЦИЯ И РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА, ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СПОРТОВЕ И ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Туристическо дружество „Трапезица – 1902” членува в Българския туристически съюз, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Националната асоциация за детски и младежки туризъм и чрез своите клубове в българските федерации по туризъм, алпинизъм, катерене и ориентиране. Дружеството пълноценно участва в обществения живот на града и страната с инициативи и богата дейност, свързани с развитието и популяризирането на туризма, туристическите спортове, екологията, културните традиции, с утвърждаването на идеите за активен живот в хармония с природата.

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox