Zaslon

На 20 ноември бе осветен и открит новия заслон в местността Дълбок дол - на подхода към Ксилифор откъв Асенова махала. Отец Иван, в присъствието на инициаторите от ТД "Трапезица 1902", гости и запалени туристи освети навеса, съграден със средства от благотворителни инициативит: Коледен благотворителен бал на ТД „Трапезица - 1902“ състоял се на 11.12.2014 г.; Държавно предприятие горско стопанство „Болярка“ – Велико Търново; „Шарков инком“ ООД; ЕТ „Константин Ганчев“; „Турист“ ЕООД, "Борса фрутас" ЕООД

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox