Архив
Клубове
Туристически учебен зентър "Момина крепост" Туристически учебен център "Момина крепост"
BG
Bulgaria, 5000 Veliko Tarnovo, 79 Stefan Stambolov Str. Tel/fax + 359 62/63 58 23; e-mail:trapezitca_1902@abv.bg

ПРЕДСТОЯЩО:

Архив
Клубове
ПГТ "Д-р Васил Берон", Съюзът на енолозите в България и Туристическо дружество "Трапезица 1902" Ви канят да участвате в традиционния кулинарен кункурс "Ден на производителя". В този оригинален конкурс в надпреварата се включват домашно приготвени напитки, ястия и сладкарски изкушения. Денят на производителя ще се проведе на 14 януари 2017 г. в ресторант "Момина крепост" на Ксилифор. Подробности как да участвате вижте тук ...
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ И ПАРТНЬОРИ:
Български туристически съюз
Туристическо дружество Здравец
Всички права запазени! All Rights Reserved © ТД "Трапезица 1902" Велико Търново
Webdesign and support Sunstorm studio